Hanar

IMG_20211125_142445_edited.jpg
IMG_20211125_142906_edited.jpg

Pepijn f. 01-2021

e. 8VA-622

u. 0OV-512

Stamboksförd: Som import utan poäng.

Bästa resultat: 94,5p

Import Nederländerna

Emiel f. 01.-021

e. 0WP-327

u. 9WP-352

Stamboksförd: Som import utan poäng.

Bästa resultat: 94,5p

Import Nederländerna

Honor

IMG_20211125_141536_edited.jpg
IMG_20211125_142101_edited_edited.jpg
Anouk

Sija f. 05-2021

e. 8VA-622

u. 0OV-101

Stamboksförd: Som import utan poäng.

Bästa resultat: 94,5p

Import Nederländerna

Mirthe f. 05-2021

e. 7OW-357

u. 0WP-428

Stamboksförd: Som import utan poäng.

Bästa resultat: 94p

Import Nederländerna

Anouk f. 2019-05-21

e. -

u. -

Stamboksförd: 96p

Bästa resultat: 96p

Import Nederländerna